КуанЖоу Камей

COVID-19-ийг хөгжүүлснээр эдийн засаг саарсан. Ийм нөхцөлд зарим аж ахуйн нэгжүүд ажиллуулахаа түр зогсоосон боловч Камей нь үйл ажиллагааг хэвийн явуулахыг баталгаажуулаад зогсохгүй тархалтын дараа үйлчлүүлэгчдэд илүү үр ашигтай, цогц үйлчилгээ үзүүлэх үүднээс бүтээгдэхүүнээ судалж, боловсруулж дотоод менежментийг сайжруулах замаар өөрсдийгөө сайжруулах тал дээр анхаарч ажилладаг.

2020 онд Камей Бээжингийн Чансонг Консалтинг ХХК-тай гэрээ байгуулан бүх үйлчилгээний менежерүүдэд системтэй сургалт зохион байгуулахаар боллоо. Удирдлагын чиг үүргийн ажилтнууд сургалтанд хамрагдаж сурч, өсч, өөрийн удирдлагын чадварыг дээшлүүлдэг. ажилчдын чанар өмнөхөөсөө илүү үр дүнтэй болсон. Тиймээс бид үйлчлүүлэгчдэд илүү сайн үйлчилж, ажлаа илүү хурдан зохицуулах боломжтой боллоо.

1


Оруулах цаг: 07-р сарын 07-2020-ны хооронд